ONLİNE SINAV ANALİZ

8.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenNecdet Nalbatçı
Sınıf: 8.Sınıf
Dersler: Türkçe Fen Bilimleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Beden Eğitimi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Soru Sayı: 90
Hazırlayan: Necdet Nalbatçı
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Necdet Nalbatçı383715281 (Geçmez)%28
Dünyanın önemli sosyal olaylarını,insanın bu fırtınadaki yerini,başına gelenleri,çektiği sıkıntıları bütün dehşetiyle yansıtıyor,yönetmenlerin usta işi çalışmaları.

1) Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     A) Kurallı cümledir
     B) Birleşik cümledir
     C) Olumsuz cümledir
     D) İsim cümlesidir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:87

2) "Dersler bugünlerde oldukça ağırlaştı." cümlesindeki "ağırlaşmak" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Kolaylaştı
     B) Zorlaştı
     C) Yavaşladı
     D) Hızlandı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:21

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ad aktar­ması vardır?

     A) Bu kasaba insanları vurdumduymazdır.
     B) Ailenin yükünü sadece bu omuz taşıyordu.
     C) Düşüncelerde yeni tarz başlatmak lazımdı.
     D) İki arkadaş işe başlamak için kolları sıvadı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:25

Şiirimiz rengini ( ) kokusunu bizim havamız ( ) suyumuz ve toprağımızdan alan,bizim besle yip büyüttüğümüz bir güldür ( )Bu konuda önce zihnimizdeki ikiliği kaldırmamız gerektiğene inanmıyorum. Türk kültürü ( ) tarihi ve sanatı gibi edebiyatı da bir bütündür ( )
4) Parçada boş bırakılan parantez ( ) içlerine sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

     A) (;) (,) (, ) (,) (.)
     B) (,) (,) (.) (,) (.)
     C) (,) (,) (, ) (, ) (... )
     D) (;) (;) (. ) (; ) (.)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:117
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:153

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

     A) Demekki çok çalışkan biriymiş.
     B) Tut ki karnın iyice acıktı.
     C) Dışarıdaki kalabalık niçin toplanmış, biliyor musun?
     D) Senki bu takımın en iyi oyuncususun.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:126

6) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem ses düşmesi, hem de ünsüz yumuşaması vardır?


     A) Kaybolmak
     B) Salıvermek
     C) Zannetmek
     D) Uzanıvermek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:82

  I.Güvendiği bir şeyin önemini kaybetmesi
  II.Güvenebileceği bir yakınının olmaması
  III.Saçma sapan konuşmak
  IV.Bir işin kötü sonuçlanmasıyla zarar görmek
7) Yukarıdaki ifadelerden hangisi "Tutunacak bir dalının olmaması" deyiminin anlamıdır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:64

  I.Birine üstesinden gelemeyeceği bir görev vermek
  II.Bir yerde sürekli kalmak
  III.Bir görevde sürekli kalamamak
  IV.Bir işten umudu kesmek
8) Yukarıdakilerden hangisi "Deveye hendek atlatmak" deyiminin açıklamasıdır?

     A) IV
     B) I
     C) III
     D) II


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:90
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:132

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?

     A) Bunlar zihnimi çok meşgul ediyor.
     B) Resmi işleri yetiştirmek zamanımı alıyor.
     C) Ekrandaki şekle dikkat edelim.
     D) Bir kenara kıvrılıp yattı zavallı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:2

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

     A) Çocuklar, sınıfa tektek girmelisiniz
     B) Adam birden bire gülmeye başladı
     C) Bu yıl da Kurban Bayramı huzurlu geçti.
     D) Türk ulusu Ortaasya'dan gelmiştir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:69
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:137

Benim çocukluğum parmaklıklarına sarmaşık güllerinin dolandığı (1) bahçe kapılarından hanımellilerin sarktığı,zakkumların ( 2) zambakların, şebboyların meyve bahçeleriyle koyun koyuna yaşadığı, akşamüstleri hercai menekşelerin ( 3) açtığı,gölgeli iri ağaçların sakin tevazula boy attığı, deniz (4) çimen,çiçek kokan yerlerde geçti.

11) Numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:100
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:152

Bugünlerde koyu yeşilin lacivertle yanyana duru­şu pek hoşuma gidiyor ve renklerin birbiriyle ahenk teşkil etmesinin enikonu bir uzmanlık me­selesi olduğunu düşünüyorum.
12) Yukarıdaki cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

     A) Havalar bugünlerde iyiden iyiye ısındı.
     B) Çocuğun elbisesi pek de hoşuma gitti.
     C) Bana darılması çok da önemli değil.
     D) Onun güzelce bir çocuğu var.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:27

  I.Turşusunu kurmak
  II.Tozpembe görmek
  III.Tongaya basmak
  IV.Tok evin aç kedisi
13) Yukarıdaki ifadelerden hangisi "Faka basmak" deyimi ile aynı anlamdadır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:53

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır?

     A) Bir, ayrı dünyaların insanlarıyız.
     B) Kalbim, heyecandan güm güm atıyor.
     C) İnsanı diğer canlılardan akıl ayırır
     D) Masanın bir ayağı kırılımıştı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:50
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:94

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre farklı cümledir?

     A) Bütün arkadaşlarım doğum günümü kutladı.
     B) Her zaman ben sınıfın birincisiydim.
     C) Bebeğin elleri küçük, minicikti.
     D) Arkadaşımın evi derli topluydu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:20

Namık Kemal, gayet büyük ve yuvarlak başlı, yüksek alınlı,   kısa denilebilecek orta boylu, şişmanca; omuzları geniş, elleri ve ayakları küçük bir insandı. Burnunun sağ alt tarafında, attan düştüğünde oluşmuş yaradan kalma bir iz vardır.

16) Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türü kullanılmıştır?

     A) Öyküleyici Anlatım
     B) Betimleyici Anlatım
     C) Tartışmacı Anlatım
     D) Açıklayıcı Anlatım


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:165

  I.Göz yummak
  II.Gözü tutmak
  III.Gözü yememek
  IV.Gözü korkmak
17) Yukarıdaki ifadelerden hangisi "Gözü yılmak" ile aynı anlamdadır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:76

18) Aşağıdaki cümelerin hangisi anlamca olumlu cümledir?

     A) Yazarın bütün kitaplarını okumuş değilim.
     B) Yazarın dili özenli kullanması gerektiğini savunmuyor değilim.
     C) Yazarların topluma yol göstermesi gerektiğine inanıyor değilim.
     D) Bütün yazarların,dili çok güzel kullandığını söylüyor değilim.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:54
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:89

19) Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?


     A) Kalem
     B) Kader
     C) Keman
     D) Güzellik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:2

 Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmeyi başardık. Buna rağmen kaç kere anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle konuşamıyor.20) Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4
     E) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:172
Yanlış Çözüm
:207
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:390

21) Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

     A) Kütle miktarları korunur
     B) Atom sayıları korunur
     C) Hacim miktarları korunur
     D) Atomların cinsleri korunur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:108
Yanlış Çözüm
:103
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:231

22) Biyokütle, bitki ve hayvan artıklarından elde edilen enerjidir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:103
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:180

23) dişi üreme organı spermdir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:323
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:345

24) Suda yüzen maddelerin öz kütlesi suyun öz kütlesinde küçüktür.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:190
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:277

25) Mitoz bölünme sonucunda 4 yeni hücre oluşur

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:258
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:326

26) Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?

     A) Renk körlüğü
     B) Miyop
     C) Katarakt
     D) Astigmat


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:43

I .Riboz
III .Adenin
II .Fosfat
IV .Timin
27) Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hem DNA hem de RNA de kullanılır ?


     A) I ve III
     B) II ve III
     C) I ve IV
     D) I , III , IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:74
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:147

28) 3 çeşit levha hareketi vardır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:92

29) Saf bir maddeye başka bir madde karışınca maddenin erime ve donma sıcaklığı değişmez.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:168
Yanlış Çözüm
:68
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:258

30) Eşeysiz üreme varyasyona neden olur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:168
Yanlış Çözüm
:99
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:278

31) Basınç yüzey alanıyla ters orantılıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:63
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:85

32) Erime sırasında tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin zayıflaması için gereken enerji her madde için farklı olacaktır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:140
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:212

33) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici besin gruplarından değildir?

     A) Protein
     B) Su
     C) Madensel Tuzlar
     D) Vitamin


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:172
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:240

34) Mitoz bölünme sonucu 2 tane diploit hücre oluşur,

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:416
Yanlış Çözüm
:92
Boş Bırakma
:60
Toplam Çözülme
:568

35) Bir sistem 15 saniyede 600 j?luk iş yapıyor.Bu sistemin gücü kaç watt?ır?

     A) 9000
     B) 6000
     C) 40
     D) 20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:75

36) Mayoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:218
Yanlış Çözüm
:84
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:307

37) Karbondioksit miktarının artması fotosentez hızını arttırır ancak belli bir noktadan sonra karbondioksidin artması fotosentez hızını etkilemez.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:116
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:214

38) Aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde fermantasyonun etkisi yoktur?

     A) Sirke
     B) Alkol
     C) Salça
     D) Peynir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:41

39) Aşağıdakilerden hangisi ,suyun vücuttaki görevlerinden biri değildir?

     A) Vücut sıcaklığının artmasını sağlar.
     B) sindirimde kullanılır.
     C) Besinlerin taşınmasında görevlidir.
     D) Besinlerin emiliminde etkilidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:84
Yanlış Çözüm
:72
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:175

40) Fotosentez hızı yeşil ışıkta en fazla olur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:181

41) Yan duvarların buza bakan kısmının alt tarafında, sarı renkte ve 15 ila 25cm yüksekliğinde bir ?TEKME BANDI? olacaktır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:42
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:67

42) Futbol saha ölç

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:51
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:67

43) Aşağıdakı terimlerden hangisi çoğu branşların ortak alanıdır ?

     A) TEKME BANDI
     B) KORUYUCU CAM
     C) DİP SAHA AĞLAR
     D) KALE ÇİZGİLERİ
     E) MAVİ ÇİZGİLER


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:77

44) Futbol topunun ağırlığı en az 410 en fazşa 450 gr

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:45
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:65

45) Voleybolda kaç yedek oyuncu bulur?

     A) 5
     B) 4
     C) 6
     D) 3
     E) 2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:6646) Basketbolda en yüksek atış sayısı nedir?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4
     E) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:894
Yanlış Çözüm
:212
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:1128

47) Aşağıdakilerden hangisi voleybol topunun ağırlığı doğru olarak verilmiştir?

     A) 250-280 gr
     B) 220-250 gr
     C) 260-280 gr
     D) 280-300 gr
     E) 250-270 gr


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:57
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:74

48) Hat trick kelimesi etimolojik olarak Viktorya Dönemi'ne kadar gider. Kelime o dönemdeki sihirbazıların şapkalarından üç adet tavşan çıkarmasından türemiş ve ilk olarak kriket sporcuları için kullanılmıştır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:42
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:7849) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     A) Isınma hareketlerini ısınmak için yaparız.
     B) Isınma hareketlerini sakatlanmamak için yaparız.
     C) Isınma hareketleri rahatlamak içindir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:862
Yanlış Çözüm
:635
Boş Bırakma
:71
Toplam Çözülme
:1568

50) Çim alanda çim hokeyi, buz üzerinde buz hokeyi, pist üzerinde yol hokeyi ve havuz içerisindehokeyi olmak üzere üç değişik türü vardır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:71

51) Yüce Allah?ın ezelden ebede (eksi sonsuzdan artı sonsuza) kadar evrende olacak şeylerin hepsini önceden planlayıp takdir etmesine ne ad verilir?

     A) Şer
     B) Kader
     C) Hayır
     D) Kaza


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:250
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:313

52) Fathayı okuduktan sonra “amin” demenin hükmü nedir?

     A) Sünnet
     B) Mübah
     C) Müstehap
     D) Vacip


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:134
Yanlış Çözüm
:79
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:232

53) Aşağıdaki davranışlardan hangisi ?Her şerde bir hayır vardır.? düşüncesine aykırı bir davranıştır?

     A) Bir felaketle karşılaşıldığında bütün umudunu kaybetmek.
     B) Sıkıntılardan Allah?a sığınmak.
     C) Allah?tan hayırlısını istemek.
     D) Başımıza bir kötülük geldiği zaman sabretmek.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:253
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:321

54) Hac mevsimi dışında herhangi bir zamanda Kâbe?yi usulüne uygun olarak tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında sa?y etmek suretiyle yapılan ve sünnet olan ibadete ne denir?

     A) Hac
     B) Tavaf
     C) Şavt
     D) Umre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:428
Yanlış Çözüm
:180
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:629

55) Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasaklayanlar ve mescitlerin yıkılması için çalışanlar nasıl nitelendirilmektedir? (2/114)

     A) insanlar arasında fitneye sebep olan münafıklar
     B) Akıl erdiremeyen zavallı cahiller
     C) Nankörlük yapan kâfirler
     D) insanların en zalimi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:68
Yanlış Çözüm
:145
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:229

“İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem verdiğinin en önemli göstergesi ……………… ibadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır.”

56) Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi uygun olur?

     A) Haç
     B) Oruç
     C) Kurban
     D) Zekat


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:393
Yanlış Çözüm
:197
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:61057) Hangisi hac ibadetinin farzlarındandır?

     A) Vakfe yapmak
     B) Mina'ya çıkmak
     C) Zemzem içmek
     D) Arafat'ta hatim yapmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:331
Yanlış Çözüm
:110
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:465

58) Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden
değildir


     A) Kötü huylarımız
     B) İyi huylarımız
     C) Dindarlığımız
     D) Ölüm vaktimiz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:807
Yanlış Çözüm
:118
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:969

59)  inanmadıkları hâlde Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını söyleyenler kimlerdir? (2/8-20

     A) Münafıklar
     B) Hristiyanlar
     C) Yahudiler
     D)  Müşrikler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:138
Yanlış Çözüm
:97
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:249

60) Aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek kimselerden biri değildir?

     A) Yoksul olan dedemiz
     B) Yoksul olan amcamız
     C) Evine dönecek parası olmayan yolcular
     D) Yoksul olan kardeşimiz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:234
Yanlış Çözüm
:344
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:599

  I.Nilüfer:Dünyadaki kusursuz düzen bilim ve teknoloji ile sağlanacaktır.
  II.Melike:Evrendeki varlıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur
  III.Bekir: İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır
  IV.Mücahit:Çevresini dikkatli gözleyen insan Allah'ın varlığına ulaşabilir.
61) Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü İslam inançlarına göre doğru olarak kabul edilemez?

     A) Melike
     B) Bekir
     C) Nilüfer
     D) Mücahit


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:237
Yanlış Çözüm
:70
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:319

62) Hac ve Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A)  Hanefi mezhebinde Hac da umre de farzdır.
     B) Umre?de de hacda da ihrama girilir.
     C) Hac yılın belli günlerinde, umre ise diğer zamanda yapılabilir.
     D) Hacda, Arafat?ta vakfe yapılır; umrede ise vakfe yoktur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:263
Yanlış Çözüm
:328
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:631

63) Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların vücut yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri buna örnek verilebilir.Bu parçada sözü edilen yasa hangisidir?

     A) Toplumsal Yasalar
     B) Biyolojik Yasalar
     C) Fiziksel Yasalar
     D) Ekonomik Yasalar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:604
Yanlış Çözüm
:318
Boş Bırakma
:54
Toplam Çözülme
:976

64) İslam dinine göre bir kimsenin zekât verebilmesi için nisap miktarı bir mala ya da paraya sahip olması gerekir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde nisap miktarı doğru olarak tanımlanmıştır?

     A) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
     B) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da mala sahip olmasıdır.
     C) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
     D) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 85 gram gümüş yada bu miktarda bir para yada mala sahip olmasıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:349
Yanlış Çözüm
:220
Boş Bırakma
:61
Toplam Çözülme
:630

65) sadece zenginler sadaka verir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:275
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:330

66) Hac ibadetinde vakfe nerede yapılır?

     A)  Müzdelife
     B) Kabe
     C) Mina
     D) Arafat


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:202
Yanlış Çözüm
:115
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:338

"Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için ibretler vardır." (10/Yunus suresi, 6)
67) Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir?

     A) Gece ve gündüz peş peşe gelmektedir.
     B) Allah gökleri ve yeri yaratmıştır.
     C) Her şeyde bir ölçü vardır.
     D) İnsan, varlıklar üzerinde inceleme yapıp, onların yaratıcısı ve kendi yaşamının amacı hakkında düşünmelidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:111
Yanlış Çözüm
:171
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:298

68) İyi, güzel ve sonuç bakımından insanlara yararlı olan iş ve davranışlara ne ad verilir?

     A) Şer
     B) Kader
     C) Hayır
     D) Kaza


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:273
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:316

69) Aşağıdakilerden hangisi hac ile umre arasındaki farklardan
biri değildir?


     A) Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılabilir.
     B) Hacda ihram vardır, umrede yoktur.
     C) Hacda Arafat'ta vakfe vardır, umrede yoktur.
     D) Hac farz, umre ise sünnettir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:250
Yanlış Çözüm
:165
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:442

70) Kurban edilecek hayvanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Koyun-Keçi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir.
     B) Sığır-manda: 2 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir.
     C) Yaban keçisi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir.
     D) Deve: 5 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:310
Yanlış Çözüm
:237
Boş Bırakma
:50
Toplam Çözülme
:597

71) Paris Barış Konferansı?nda Batı Anadolu?nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir?

     A) İngiltere
     B) Fransa
     C) İtalya
     D) Rusya


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:71

72) Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye Kavala
Bulgaristan'a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan'a verilmiştir.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?


     A) Ege hava sahası
     B) Anadolu'ya yakın olan Yunan Adalarının durumu
     C) Ege denizi kıta sahanlığı
     D) Batı Trakya'da kalan Türklerin durumu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:86
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:167

73) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

     A) Kafkas
     B) Kanal
     C) Suriye
     D) Çanakkale


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:68

74) Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı?nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?

     A) Kafkas Cephesi
     B) Kanal Cephesi
     C) Galiçya Cephesi
     D) Filistin Cephesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:99

  I.Ömer Naci
  II.Mehmet Tevfik Bey
  III.V. Mehmet Reşat
  IV.Mustafa Kemal Paşa
75) 31 Mart Ayaklanmasını bastıran "Hareket Ordusu"na ismini hangi kişi adlandırmıştır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:156
Yanlış Çözüm
:79
Boş Bırakma
:49
Toplam Çözülme
:284

I- Manastır Askeri İdadisi
II- Mahalle Mektebi
III-Harp Okulu
IV-Selanik Askeri Rüştiyesi
V- Harp Akademisi
VI-Şemsi Efendi Mektebi
76) Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okullar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

     A) II – VI – I – IV – III – V
     B) VI – II – I – IV – III – V
     C) II – VI – IV – I – III – V
     D) VI – II – IV – I – III – V


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:138
Yanlış Çözüm
:239
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:394

77) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?     A) Kafkas
     B) Kanal
     C) Suriye
     D) Çanakkale


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:107
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:180

78) Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Mavri Mira Cemiyeti
     B) Pontus Cemiyeti
     C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
     D) Kürt Tali Cemiyeti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:68

  I.Albay
  II.Yarbay
  III.General
  IV.Kurmay Yüzbaşı
79) Çanakkale Cephesinde kara harekatının düşman tarafından Conkbayırı hattını aşarak yapılacağını düşünen Mustafa Kemal, bu sırada hangi rütbedeydi?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:68
Yanlış Çözüm
:193
Boş Bırakma
:59
Toplam Çözülme
:320

80) Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul'da isyan etmesi üzerine Bereket Ordusu 31 Mart Ayaklanması'nı durdurdu.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:125
Yanlış Çözüm
:78
Boş Bırakma
:35
Toplam Çözülme
:238

81) Aşağıdakilerden hangisi ulusal kurtuluş mücadelesinin hazırlık dönemi gelişmelerinden biri değildir?

     A) I.İnönü savaşı
     B) Kongrelerin toplanması
     C) Genelgelerin yayınlanması
     D) Misak-ı Milli?nin kabulü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:73

82) Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

     A) Kars Antlaşması
     B) Moskova Antlaşması
     C) Gümrü Antlaşması
     D) Brest Litowsk Antlaşması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:118
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:159

Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği güvenden ibarettir.83) Atamızın yukarıda verilen sözüne bakılarak aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?

     A) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne
     B) Cumhurbaşkanı'na
     C) Annesine
     D) Türk milletinin sevgisine


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:165
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:208

84) Aşağıdaki yerlerden hangisinde Mustafa Kemal, askerlik görevi yapmamıştır?

     A) Şam
     B) İstanbul
     C) Sofya
     D) Zonguldak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:268
Yanlış Çözüm
:71
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:347

85) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti'ni kendi tarafına çekmek istemiştir?


     A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
     B) Osmanlı Devleti'nin savaşı kazanacağına inanması
     C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak
     D) Rusya'ya yardım ulaştırmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:78
Yanlış Çözüm
:61
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:146

86) Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı dönemde Balkanlardaki genel durum aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Balkanlarda huzur ve güven hakimdi.
     B) Balkanlar Osmanlı yönetiminden memnundu.
     C) Milliyetçilik kımının etkisiyle Yunanlar, Sırplar, Bulgarlar ayaklanmaya başlmışlardı.
     D) Balkanlarda mezhep çalışmaları vardı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:130
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:180

87) Halep'in kuzeyinde savunma hattı oluşturup İngilizlerle ve Arap Çeteleri ile mücadele edenler, Mustafa Kemâl'in birlikleridir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:136
Yanlış Çözüm
:107
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:282

88) Türk Milletinin Haklı davasını bütün dünyanın kabul ettiğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Mondros Antlaşması
     B) Lozan Barış Antlaşması
     C) Sevr Antlaşması
     D) Mudanya Ateşkes Antlaşması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:87

  I.Çanakkale Cephesi
  II.Kafkas Cephesi
  III.Suriye Cephesi
  IV.Kanal Cephesi
89) Mustafa Kemal'in hangi cephedeki çalışmaları Rusların güneye inme çabalarını engellemiştir?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:111
Yanlış Çözüm
:139
Boş Bırakma
:51
Toplam Çözülme
:301

90) Çanakkale'ye saldıran İngiltere ve Fransa donanması, Albay Cevat Bey komutasındaki topçuların ateşi ile geri çekilmek zorunda kalmışlardır:

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:146
Yanlış Çözüm
:92
Boş Bırakma
:38
Toplam Çözülme
:276En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin