ONLİNE SINAV ANALİZ

5.Sınıf Türkçe Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenBarış Danışman
Sınıf: 5.Sınıf
Dersler: Türkçe
Soru Sayı: 25
Hazırlayan: Barış Danışman
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Barış Danışman2050734 (Iyi)%73
1) ''Akıl ....... değil baştadır. '' atasözünü hangi kelime tamamlar?

     A) Yaşta
     B) Saçta
     C) Gözde
     D) Okulda


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:99

2) Aşağıdaki. cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır ?

     A) Camda kocaman bir arı var.
     B) Odamda dağınıklığa taham¬mül edemiyorum.
     C) O da birlikte gelebilir mi ?
     D) Sen de benim bir emanetim vardı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:84
Yanlış Çözüm
:185
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:308

3) Hangi cümlenin eylemi geçmiş zamanı göstermez?

     A) İşlerim uzun sürmedi.
     B) Hafifçe bir kaza geçirmiş.
     C) Çocuklara bakacağım.
     D) Hemen etraftan yetiştiler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:41

4) Aşağıdakilerden hangisi,hem ad hemde eylem köktür?

     A) Sev
     B) Say
     C) Gez
     D) Yüz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:81

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmaz ?

     A) Kış mevsimi denildi mi aklıma kar gelir ?
     B) Hangi gömleğimi giyeyim ?
     C) Bu kalemi nereden aldın ?
     D) Ali, ödevini yaptın mı?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:168
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:183

Sakarya’m gayrı lüzumsuz akmayacak,
Suyunca kan verilmiş Sakarya’m.
Bu yetim gözyaşı dökmeyecek,
Ağzına gem vurulmuş Sakarya’m.

6) Dörtlükten Sakarya Nehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

     A) ) Uğrunda şehitler verildiği
     B) Çok hızlı aktığı
     C) Başıboş akmayacağı
     D) İnsanları mutlu edeceği


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:77
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:184

7)  “Çocuklar………duydukları şeyleri çabuk öğrenirler.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

     A) ilgi
     B) yarın
     C) nerede
     D) ama


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:173
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:217

8) ?Herkes gider Mersin?e , biz gideriz tersine .? sözünde altları çizili kelimeler hangi seçenekte belirtilmiştir?


     A) Kişi zamiri-kişi zamiri
     B) Belgisiz zamir-kişi zamiri
     C) Sıfat-zamir
     D) Zarf- Zamir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:73

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

     A) İyi kötü günler yaşandı.
     B) Eve gider gitmez uyudum.
     C) Eski püskü elbiseler giymemelisin.
     D) Doğru dürüst birisiydi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:72

10) Aşağıda aynı cümleler, kelimelerin yerleri değiştirilerek verilmektedir. Bunlardan biri doğru iken diğerleri yanlıştır. Doğru cümleyi işaretleyiniz.

     A) Bebeğin saçları uzadı
     B) Uzadı bebeğin saçları
     C) Saçları uzadı bebeğin
     D) Bebeğin uzadı saçları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:206
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:261

11) Bu gece, serin havada iki arkadaş, sessizce yürüdüler. Yandaki cümlede kaç sözcük sıfattır?

     A) 2
     B) 3
     C) 4
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:165
Yanlış Çözüm
:197
Boş Bırakma
:41
Toplam Çözülme
:403

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-me" ekinin görevi diğerlerinden farklıdır?

     A) Soruları dikkatli okumamışsın.
     B) Biberleri patateslerden önce kızartma.
     C) Asma köprü , rüzgarda sallanıyor.
     D) Tahtayı gereksiz yere karalamayın.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:59
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:73

13) Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi farklıdır?

     A) çaba-gayret
     B) umumi-gene
     C) sıkça-bazen
     D) istek-arzu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:131
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:225

14) Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?

     A) Okula gidersen harçlığını veririm
     B) Sınavı bir kazansam
     C) Bahçede oynamayın
     D) O kitaplardan hangisini okuyacaksın?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:158
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:208

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''karşılaştırma'' söz konusudur?

     A) İşi bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.
     B) Onun kadar çalışmadığını biliyorduk.
     C) Bahçeye kadar yürüyerek gittiler.
     D) O kadar ısrar etti ki anlatamam.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:89
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:133

16) “Gençliğimi kapının eşiğinde bırakıp eve giriyorum.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?


     A) Bu olumsuzluklar onu olgunluk çağına hazırlıyordu.
     B) Fotoğraflara baktıkça çocukluk hatıralarım aklıma geliyordu.
     C) İhtiyarlığında rahat etmek için para biriktiriyormuş.
     D) Birçok saçlı sakallı adam okul çocukları gibi sıraya dizilmişti.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:515
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:582

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur?

     A) Şimdi buradaydı.
     B) Yukarı gelsenize.
     C) Demin buradaydı.
     D) Önceden haberim olmadı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:66

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” ( da ) doğru yazılmıştır?

     A) Siz de fazla kalem var mı?
     B) Bizim tarla da çok verimlidir.
     C) Ayşe'de gitti mi oraya?
     D) Sanada yardım edeyim mi?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:154
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:283

19) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çoğul eki almamıştır?

     A) Yerler
     B) evler
     C) horlar
     D) yollar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:657
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:725

20) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde , sözcüğün anlamını değiştiren bir ek vardır?

     A) Pencerenin
     B) Gemide
     C) Sözcükten
     D) Kağıtlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:71

Hilafete dur denildi
Laiklik ilan edildi
Vicdanlar özgür bilindi
Cumhuriyet devrimiyle

   İsmail AYDOĞMUŞ

21) Yukarıdaki dörtlükte aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisine değinilmemiştir?

     A) Cumhuriyetçilik
     B) Laiklik
     C) Devletçilik
     D) Halkçılık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:90
Yanlış Çözüm
:108
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:225

22) "Oynayacağız." eyleminin zamanı ve kişisi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

     A) Gelecek Zaman - 3. Çoğul Kişi
     B) Şimdiki Zaman - 1. Tekil Kişi
     C) Gelecek Zaman - 1. Çoğul Kişi
     D) Geniş Zaman - 3. Tekil Kişi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:36

23) "okula" sözcüğü ismin hangi halidir?

     A) -i hali
     B) -e hali
     C) -de hali
     D) -den hali
     E) -yalın hali


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:221
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:300

24) ?Beyaz bulutlar pamuk tarlaları gibiydi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı olan bir sözcük vardır?

     A) Buraya en yakın kara parçası kilometrelerce ötede.
     B) Kara günler çok yakında.
     C) Şu yağan kara bak, ne güzel!
     D) Kara gözlü bir kızdı Ayşe.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:88

25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?


     A) Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı.
     B) Elma ve şeftali yaz meyvesidir.
     C) İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız.
     D) Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:180En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin