Soru Bankası - Sorular

Sınıf Seçin
Ders SeçinTema/Konu
Soru Tipi
Görsel
Görünüm:Ayrıntılı | Özet 
SON EKLENEN SORULAR

1) Görsellerde verilen durumların oluşması aşağıdakilerden hangisinin
sonucudur?


   A) Ay’ın Dünya çevresinde dönmesinin
   B) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinin
   C) Dünya’nın kendi çevresinde dönmesinin
   D) Güneş’in kendi çevresinde dönmesinin


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat


2) İlkokul öğrencilerinin hazırladığı yukarıdaki afişler hangi doğal afetle
ilgilidir?


   A) Sel     B) Kuraklık     C) Deprem     D) Orman yangını  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat


3) Yukarıda sabahın erken saatlerine ait olan görsel incelendiğinde evin batısında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

   A) Köprü     B) Traktör     C) Orman     D) Dağlar  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat


I. Erzurum Kongresi
II. Mondros Ateşkes Antlaşması
III. Amasya Genelgesi
IV. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi
4) Bu olayların kronolojik sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?


   A) I - II - III - IV
   B) II - III - IV - I
   C) II - III - I - IV
   D) I - III - IV - II


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


Düzenli ordu kurulana kadar Menderes
ve yöresinde Kuvayımilliye
komutanlığı yaptı.
• Aydın’da ilk Kuvayımilliye teşkilatını
kurarak silahlı mücadeleyi
başlattı.
5) Hakkında bilgi verilen Millî
Mücadele kahramanımız aşağıdakilerden
hangisidir?


   A) Yörük Ali Efe     B) Albay İsmet Bey     C) Ali Fuat Paşa     D) Hasan Tahsin  


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


6) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin
sonucunda Mustafa Kemal
Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi”
unvanı
verilmiştir?


   A) Büyük Millet Meclisinin açılması
   B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
   C) İnönü Savaşları
   D) Sakarya Meydan Savaşı


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


Murat’ın köyde oturduğu ev
bahçelidir. Murat’ın ailesi hayvan beslemeyi sever ve onlardan faydalanırlar. Bahçelerinin
içinde kovan ve kümes, dışında
ise ahırları bulunur.
7) Buna göre Murat’ın ailesi aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tamamını beslemektedirler?

   A) Arı, tavuk, inek
   B) İnek, kedi, at
   C) Kedi, arı, at
   D) Tavuk, köpek, güvercin


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat


8) Ahmet bu ifadesinde oyunlarla ilgili
hangi değişimden söz etmiştir?


   A) Oyundaki kişi sayısı
   B) Oyunun ismi
   C) Oynama süresi
   D) Oynanan mekânlar


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


1. Kuru gıda
2. Fener
3.Diş fırçası
4. Oyuncak
5. Su
6. Çakı
9) Deprem çantasında bulunması
gerekenler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?


   A) 1, 2, 4 ve 6     B) 1, 2, 5 ve 6     C) 1, 3, 4 ve 5     D) 2, 3, 4 ve 5  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat


Fransızlar, Anadolu’nun güneyinde
tutunamayacaklarını anlayınca TBMM
Hükûmeti ile bu antlaşmayı imzalayıp
Adana ve Antep’ten çekildiler.
10) Hakkında bilgi verilen antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?


   A) Ankara Antlaşması
   B) Gümrü Antlaşması
   C) Mondros Ateşkes Antlaşması
   D) Lozan Barış Antlaşması


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


I. Pamukkale
II. Peribacaları
III. Boğaziçi Köprüsü
IV.Ankara Kalesi
V. Çanakkale Boğazı
11) Yukarıda verilen yerlerden doğal çevreye ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada
verilmiştir?


   A) I ve II     B) III ve IV     C) I, II ve V     D) II, III ve V  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat


Murat, aile tarihi oluşturma konusundaki
ödevini yaparken dedesi ve
babaannesiyle görüşmeler yapmıştır.
Onların verdiği bilgilerden yararlanarak
ödevini tamamlamıştır.
12) Buna göre Murat, aile tarihini oluşturmak
için aşağıdakilerden hangisini
kullanmıştır?


   A) Yazılı kaynakları
   B) Sözlü tarih yöntemini
   C) Görsel kaynakları
   D) Tarihî eserleri


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


13) Deprem sonrası aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

   A) El feneri kullanmak.
   B) Kibrit yakmak
   C) Hasarlı binalardan uzak durmak.
   D) Asansör yerine merdiveni tercih etmek.


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat


14) Millî Mücadele Dönemi’nde Güney
Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle
savaşılmıştır?


   A) Almanlar     B) İngilizler     C) Fransızlar     D) Yunanlılar  


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


15) Şekildeki canlıların hangi ortak
özelliği görülmektedir?


   A) Yuvalarının olduğu
   B) Yer değiştirdikleri
   C) Beslenmeleri
   D) Büyümeleri


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat


Ayla Öğretmen, öğrencilerinden
sözlü tarih çalışması yapmalarını
istemiştir.
16) Buna göre, öğrencilerin sözlü tarih
çalışmasında ilk yapmaları gereken
aşağıdakilerden hangisidir?


   A) Görüşmenin yeri ve zamanın belirlenmesi
   B) Görüşme yapılacak kişinin belirlenmesi
   C) Görüşme kayıtlarının yazılı hâle getirilmesi
   D) Sorulacak soruların belirlenmesi


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


17) Mustafa Kemal, aşağıdakilerin
hangisinde kazandığı başarılardan
dolayı halk tarafından “Anafartalar
Kahramanı” olarak tanınmıştır?


   A) Sakarya Savaşı
   B) I. İnönü Muharebesi
   C) Kütahya-Eskişehir Savaşları
   D) Çanakkale Cephesi


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


18) Atılganca hareketlerinden dolayı
Tayyar (uçan) unvanı verilen Millî
Mücadele kahramanımız aşağıdakilerden
hangisidir?


   A) Ali Saip Bey     B) Rahmiye Hanım     C) Nene Hatun     D) Şahin Bey  


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


Oyun, iki takım arasında bir top ve
avuç içi büyüklüğündeki yassı kiremit
parçalarıyla oynanır. Kiremit parçaları
üst üste dizilir. Atışı yapacak takımın
oyuncularından biri elindeki topu
dört beş metre uzağa dizilmiş kiremitlere
doğru yuvarlar.
19) Hakkında bilgi verilen geleneksel
çocuk oyunumuz aşağıdakilerden
hangisidir?


   A) Dalye     B) Aşık oyunu     C) Saklambaç     D) Topaç çevirme  


| Ayrıntılar |Rukiye Rukiye (20.12.2020) 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


20) Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde hava daha soğuktur?

   A) Yaz     B) Kış     C) İlkbahar     D) Sonbahar  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (20.12.2020) 2.Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat

Sayfalar: [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...]Sonraki  »»
En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin
Sen de soru ekle
Çalışma kağıdı oluştur