ONLİNE SINAV ANALİZ

6.Sınıf Türkçe Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenBarış Danışman
Sınıf: 6.Sınıf
Dersler: Türkçe
Soru Sayı: 25
Hazırlayan: Barış Danışman
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Barış Danışman1690522 (Geçer)%52
1) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir?

     A) Coğrafya
     B) Arkeoloji
     C) Matematik
     D) Tarih


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:61
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:69

2) Aşağıdakilerden hangisi ?olgu? cümlesine örnektir.

     A) Sinema, tiyatrodan daha eğlencelidir.
     B) En zor ders sosyal bilgilerdir.
     C) En güzel meyve çilektir.
     D) Türkiye?nin en büyük kenti İstanbul?dur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:60
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:66

3) ?Bilimsel araştırmalarda ???? kullanırız.? Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?

     A) Görüş
     B)  Olgu
     C) Sorumluluk
     D) Bilgi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:115

4) Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı olan sorumluluklarından biridir?

     A) Bazı sivil toplum örgütlerine üye olmak
     B) Kanunlara uymak.
     C) Kültürel etkinliklere katılmak
     D) Siyasi parti kurmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:71
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:83

OLGU: İspatlanabilir, herkes tarafından kabul edilen bilgi.
GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen, öznel yargı ifade eden bilgi.
5) Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?

     A) Yer çekimi kanununu Newton bulmuştur
     B) Cumhuriyet 29 Ekim 1923?te ilan edilmiştir
     C) Müzik ruhun gıdasıdır
     D) Türkiye yedi coğrafi bölgeden oluşur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:736)  Bu helikopter görüş cümlesi olan alana inecek­tir. Buna göre helikopter aşağıdaki alanlardan hangisine iniş yapmalıdır?

     A) Türkiye?nin üç tarafı denizlerle çevrilidir
     B) Türkiye bir yarım adadır
     C) Deniz etkisinin olduğu yerde insanlar sıcak kanlıdır
     D) Akdeniz daha güneyde olur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:58

7) Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler girmez?

     A) Tarih
     B) Psikoloji
     C) Biyoloji
     D) Coğrafya


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:87
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:35
Toplam Çözülme
:143

Kolayca kanıtlanabilen ve herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.
8) Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

     A) İstanbul doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyanın en güzel şehridir.
     B) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
     C) En güzel mevsim yaz mevsimidir.
     D) Ülkemizin en güzel şehri İzmir'dir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:79

  I.Birden çok nedeni ve sonucu olabilir
  II.İnsanlar aynı olaydan farklı etkilenebilirler
  III.Bir olay farklı olayların ortaya çıkmasına neden olabilir
9) Yukarıdaki olayla ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Yalnız I
     B) I ve II
     C) I ve IV
     D) I,II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:60
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:67

10) Bir mal ya da hizmeti alan kişilere ne ad verilir?

     A) Üretici
     B) Tüketici
     C) Birey
     D) Müstahsil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:119
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:140

11) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?

     A) Psikoloji
     B) Sosyoloji
     C) Coğrafya
     D) Matematik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:80
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:95

12) Aşağıdaki Cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir?

     A) Türk sinemasının ilk renkli filmi ?halıcı kız? dır
     B) Cep telefonu kullanımı ülkemizde 1995?te başlamıştır.
     C) Cep telefonu 18 yaşından sonra kullanılmıştır.
     D) Aile toplumun en küçük birimidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:67

Bilimsel araştırma yaparken belli yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemler ;

1.Kaynakların bulunması ve incelenmesi
2.Problemin seçimi
3. Sonucun bütünlük içinde verilmesi şeklindedir
13) Bu yöntemlerin hangi sırayla uygulanması doğru olur?

     A) 3-2-1
     B) 3-1-2
     C) 2-1-3
     D) 1-3-2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:58
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:65

14) hak ve sorumluluklarımızı Türkçe dersinde öğreniriz

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:77

15) Kendine uygun meslek seçen birey için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) Ailesine katkısı olur
     B) Topluma faydası olur
     C) Ülke ekonomisine yararı olur.
     D)  Yalnızca kendisi ve ailesi için çalışır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:58

16) Aşağıdaki durumların hangisinde bilgi hırsızlığı gerçekleşir?

     A) Araştırmada anonim eser kullanılması
     B) Yararlanılan kaynakların dipnot ya da kaynakça da gösterilmemesi
     C) Varsayımların kanıtlanmadığının raporda belirtilmesi
     D) Araştırmada yurt dışında yayınkanmış eserlerin kullanılması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:90

Olgu: Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir bilgilerdir.
17) Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?

     A) Futbol izlemek basketbol izlemekten daha çok keyif verir .
     B) Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.
     C) İstanbul Türkiye?nin en kalabalık şehridir.
     D) Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:78
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:86

Aşağıda bazı haklarımızın ihlallerini gösteren durumlarla hak ve özgürlüklerimiz arasında eşleştirme yapılmıştır.
18) Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     A) Seçme ve seçilme hakkının sadece erkeklere verilmesi ? Eşitlik
     B) Bir kişinin kendi görüşlerini söylemesinden dolayı yargılanması - Kişi Dokunulmazlığı
     C) İnsanların düşüncelerini aktardığı ve bilgi edindiği televizyon programının yayınına izin verilmemesi ? Kitle İletişim Özgürlüğü
     D) İnsanların imara açık olan bir arazide ev yaptırıp ikamet etmesine izin verilmemesi - Yerleşme Hakkı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:7519) Yukarıdaki fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk?ün Türk Tarih Kurumu?nun bir toplantısına başkan­lık yaptığı görülmektedir. 6.sınıf sosyal bılgıler ogrenıyorum testlerı6 Bu fotoğrafa bakarak Atatürk ile ilgili aşağı­daki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

     A) Yapılan çalışmaları yerinde izlemiştir.
     B) Türk tarihinin araştırılmasına önem vermiştir
     C) Sosyal bilimlerin gelişmesiyle bizzat ilgilenmiştir.
     D) Sadece Türk Tarih Kurumu?nun kurulmasını sağlamıştır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:5520) Bu diyagrama verilecek en iyi başlık aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Türk Dil Kurumu?nun amaçları
     B) Türk Tarih Kurumu?nun amaçları
     C) Sosyal bilgiler dersinin amaçları
     D) Ankara Etnografya Müzesi?nin açılmasının amaçları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:5521) Yukarıda verilen araştırma materyali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

     A) Anket
     B) Proje
     C) Drama
     D) Test


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:65

22) Atatürk dili, kültürü ve tarihini korumak, ulusal birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla bilimler alanında çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk?ün sosyal bilimler alanındaki çalışmalarından biri değildir

     A) Tarih Kurumu?nu kurması
     B) Türk Dil Kurumu?nu kurması
     C) Anadolu Ajansı?nı kurması
     D) Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi?ni kurması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:61

23) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler der­sinin amaçlarından biri değildir?

     A) Öğrencinin kişiliğinin gelişimini sağlamak
     B) Öğrencinin toplumsal hayata hazırlanmasını sağlamak
     C) Öğrencinin okuma - yazma öğrenmesini sağlamak
     D) Öğrencilere toplumsal kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:90
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:118

24) Olgu : Bir olaya neden olan ya da bir olayın sonucunda ortaya çıkan gelişmelerdir. Görüş: Bir olay, nesne, durum veya olgu hakkında kişilerin düşünceleridir. Buna göre olgu ve görüş cümleleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

     A) Olguda kişisel görüşler vardır.
     B) Görüş zaman içinde değişebilir
     C) Görüş kişiden kişiye değişebilir
     D) Olgu kanıklanabilir verilere dayanır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:71

Dilin Türkçeleştirilmesi
Tarih bilincinin yerleştirilmesi
Geniş halk topluluklarına okuma ? yazma öğretilmesi
25) Yukarıda belirtilen çalışmalara katılarak özellikle Atatürk inkılaplarının halka mal edilmesinde etkili olan 19 Şubat 1932 yılında Atatürk?ün öncülüğünde kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Dil ve Tarih ? Coğrafya Fakültesi
     B) Halk Evleri
     C) Türk Tarih Kurumu
     D) Türk Dil Kurumu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:50
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:77En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin

Bu Haftanın En İyileri

  • Kayıtlı Üye Bulunamadı