ONLİNE SINAV ANALİZ

7.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı Çözenİsmail Şahin
Sınıf: 7.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce
Soru Sayı: 75
Hazırlayan: İsmail Şahin
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
İsmail Şahin2352071 (Geçmez)%7
1) ''Güç'' kelimesi aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

     A) Zayıftı, yaşıtları kadar gücü yoktu.
     B) Güçlerimizi birleştirip sorunu çözebiliriz.
     C) Dizlerimde güç kalmadı.
     D) İyi beslenirse eski gücüne ulaşır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:27

(1) Bu sanatçımız 1970?lerde öykü ile yazın yaşımına başladı.
(2) Daha sonra roman, dene­me, fıkra türlerinde eserler verdi.
(3) Üç eseri Yazarlar Birliği ödülünü aldı.
(4) Roman ve öykülerini gerçekçi bir tutumla ve sürükleyici bir tutumla yazmış olması sanatçının başarısında büyük bir rol oynadı.
2) Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerle­rinden farklıdır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:50

3) Yükleme sorulan ''ne zaman, nasıl, niçin, niye, neden, ne kadar, ne şekilde?'' gibi sorulara cevap veren söz öbeklerine zarf tümleci denilir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:6

4) Hangi tamlamadaki sıfat birleşik yapılıdır?

     A) Bembeyaz çamaşırlar
     B) Biraz şeker
     C) Mavimtrak elbise
     D) Ufacık çocuk


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:61

5) ''Bulmalı mısınız'' fiilinin kip, kişi ve anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

     A) Gereklilik kipi, 2. çokluk kişi,olumlu soru
     B) Şart kipi, 3. çokluk kişi, olumsuz soru
     C) Gereklilik kipi, 2.teklik kişi, olumsuz soru
     D) İstek kipi, 2. teklik kişi, olumsuz soru


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:36

Soldu, günden güne sessiz, soldu.

Dediler hep: Kıza bir hâl oldu.

Tâ içindendi gelen hıçkırığı,

Kalbinin vardı derin bir kırığı. 

6) Yukarıdaki şiirin hangi dizelerinde mecazlı anlatım vardır?


     A) l-IV
     B) l-l
     C) II-IV
     D) II


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:141
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:230

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle zıt anlamlı kelimeler yoktur ?

     A) Odanın içi dışı kitap doluydu.
     B) Geniş araba dar bir yola girdi.
     C) Evin önünde üç, yanında iki ağaç vardır.
     D) Karşıya geçerken önce sola, sonra sağa bakmalıyız.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:29

"Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış nedenlerini başkalarına anlatmaktan vazgeçti."

8) Cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayları, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam olarak verilmiştir ?

     A) Ses düşmesi, ünsüz yumuşaması
     B) Ses türemesi,hece düşmesi, ünsüz yumuşaması
     C) Ses düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi
     D) Ses düşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:88

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitı çizili ad­lardan hangisi yapım eki almamıştır?

     A) Alçak yerde tepecik, kendini dağ sanır
     B) Açlık, kılıçtan bile keskindir
     C) En tatlı şarkılar, en acı duyguları anlatanlardır
     D) Af, insanlık dilinin en güzel kelimesidir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:69

Necla?nın önündeki ağaçta elmalar vardır. Necla?nın, ilk önce üzerinde ?ek fiil? almış sözcü­ğün yazılı olduğu elmayı koparması gerek­mektedir.


10) Buna göre Necla, ilk önce kaç nu­maralı elmayı koparmalıdır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:28

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?

     A) Aile, çocuğun terbiyesinde çok önemlidir.
     B) Büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız.
     C) Her zaman yaşına göre davranmalısın.
     D) Eğitim, çocuğa küçük yaşlarda verilmeli.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:2

12) Aşagıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?

     A) İğneyi evvel kendine sok,sonra çuvaldızı ele.
     B) Erken uslanmayan geç uslanmaz,geç uslanmayan hiç hiç uslanmaz
     C) Güzel huylu olanın can verirler sözüne,çirkin huylu olanın kimse bakmaz yüzüne.
     D) Dağ dağa kavuşmaz,insan insana kavuşur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:58

13) Aşağıdaki eylemlerden hangisi oluş bildirir?

     A) Burada biraz dinleniyorum
     B) Çoçuk kapıyı açtı
     C) Onlarla çok üzüldü
     D) Bütün çiçekler açtı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:22

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel görüş içermemektedir?

     A) Türkçe dünyanın en güzel dilidir.
     B) Fuarda bazı yazarlar,kitaplarını imzalayacak.
     C) Onun yazılarında eşsiz bir edebi lezzet vardır.
     D) Son yıllarda televizyonlarımızda çok başarılı diziler yayınlanıyor.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:194
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:36
Toplam Çözülme
:297

15) ''Ölçü kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim anlamda kullanılmıştır?

     A) Ölçülü davranması gerekirdi.
     B) Akşam yemeğinde ölçüyü kaçırmışız.
     C) Her şeyin bir ölçüsü var.
     D) Ölçüye göre yazıyor şiirlerini.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:25

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bir isim tamlamasından oluşmuştur?

     A) Burada son fırtına son dalı kırıyordu.
     B)  Arkadaşı ona bir sigara uzattı.
     C) Yeşilin hasretini Türk işledi çiniye.
     D) Arslan Bey kır atını ileri sürdü.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:43

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman bakımından sınırlayan bir sözcük kullanılmamıştır?

     A) Uzun süre güneşte kalan meyveler iyice kurumuş
     B) Kalp krizi geçiren hastayı hemen ameliyathaneye alsınlar
     C) Bir gün bu söylediklerinizden dolayı özür dileyeceksiniz
     D) Kardeşimde şubat tatilinde yurt dışına çıkmayı düşünüyor


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:69
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:90

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

     A) Gelecek hafta tatile çıkıyoruz.
     B) Kızılırmak uzun bir nehirdir.
     C) Bu manzara ruhumu dinlendiriyor.
     D) Bu şiirin konusu ?doğa? dır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:18

19) Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi ad tamlaması şeklinde kurulmuştur?

     A) kardelen
     B) kara kuvvetleri
     C) ayaklı kütüphane
     D) ışık ölçer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:125

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem zaman anlamı taşımamaktadır?

     A) Eve yorgun döndü
     B) Aralık ayında Tutumlu Çocuk adlı piyesi oynayacağız
     C) Bu kulübede mi yaşıyorsun?
     D) Tören hazırlıklarına on gün önce başlamalısın


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:47

21) AŞağıdakilerden hangisi dilin kısımlarından değildir?

     A) Ekşi
     B) Kornea
     C) Tatlı
     D) Tuzlu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:491
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:534

22) Ali; - Önündeki kitapta yazan yazıları rahatlıkla okuyabiliyor.
-Arka sırada oturduğunda tahtada yazanları görmekte zorlanıyor.
-Doktora gittiğinde göz kusurunun olduğunu öğreniyor ve doktor ona kalın kenarlı bir mercek veriyor. Bu bilgilere göre Ali'nin göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir.


     A) Miyop
     B) Hipermetrop
     C) Astigmat
     D) Şaşılık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:45
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:5823) Yukarıda verilen şeklin görevleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

     A) Bir boşaltım organıdır.
     B) Safra adı verilen bir salgı salgılar.
     C) Salgıladığı sıvı ile kimyasal sindirim gerçekleştirir.
     D) Mekanik sindirime yardımcı olur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:51

24) Çevreden gelen uyarıları alan duyu organları bunları aynı şekilde beyne iletmelerine rağmen, farklı özellikler olarak algılanır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Uyarıların beyne farklı şiddette gitmesi
     B) Uyarıları taşıyan sinirlerin farklı olması
     C) Uyarıların farklı sürelerde yorumlanması
     D) Uyarıların beyinde bölgelerde farklı değerlendirilmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:121

25) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili bir hastalık değildir?

     A) Parkinson
     B) Felç
     C) Sara
     D) Kızamık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:83
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:109

26) Dünyadaki kütle çekim kuvveti,Ay?daki çekim kuvvetinin altı katıdır. Buna göre dünyadaki ağırlığı 30 Newton gelen bir insanın aydaki ağırlığı kaç N dur?

     A) 5
     B) 10
     C) 30
     D) 15


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:80

27) Aşağıdakilerden hangisi beynin kontrolünde gerçekleşmez

     A) uyuma
     B) uyanıklık
     C) hapşırma
     D) okuma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:313
Yanlış Çözüm
:110
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:432

28) (+) yüklü elektroskobun topuzuna K cismi dokundurulduğunda yapraklar biraz kapanıyor. K cisminin yükü ile ilgili; I. ( + ) yüklü olabilir. II. (-) yüklü olabilir. III. Nötr olabilir. yargılarından hangileri doğrudur?

     A) 1 ve 2
     B) 1 ve 3
     C) 2 ve 4
     D) Hepsi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:9929) aşagıdakilerden hangisi kalbin özelliklerinden değildir?

     A) kanı pompalamak
     B) kanı süzmek
     C) üreme organlarını oluşturmak
     D) sağ ve sol kapakçıktan oluşmaktadır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:385
Yanlış Çözüm
:137
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:538

30) Boşaltımın temel amacı aşağıda verilenlerden hangisidir?

     A) Canlının vücüt yapısını korumak
     B) Canlının iç çevre koşullarını düzenlemek
     C) Metabolizma sonucunda oluşan artık maddeleri vücuttan uzaklaştırmak
     D) Zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:96
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:106

31) şağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

     A) Göz, üzerine gelen kimyasal uyarıcıları beyne ileterek görme olayının gerçekleşmesini sağlar.
     B) Kulakta denge cisimcikleri bulunur.
     C) Burun koku alma görevi yapar.
     D) Derimiz acı, basınç ve sıcaklık değişimini algılar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:12732) Aşağıdakilerden hangisi beynin kontrolunde gerçekleşmez?

     A) hapşırma
     B) uyuma
     C) düşünme
     D) uyanıklılık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:347
Yanlış Çözüm
:107
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:471

33) Bilgi: Bazı elementlerin tanecikleri birden fazla atomdan oluşur. Bu durumda element sembolünün sağ alt köşesine element atomunun sayısı yazılır. Buna göre, aşağıdaki formüllerden hangisi bir elemente ait olamaz?

     A) H2
     B) P4
     C) S6
     D) C02


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:109

I. Pozitif yükler X cisminden, Y cismine doğru hareket ederler. II.Negatif yükler Y cisminden, X cismine doğru hareket ederler. III
X ve Y nin yük miktarları başlangıçta eşitse son durumda ikisi de yüksüz olur.


34) Şekilde görülen sistemde K anahtarı kapatıldığında, yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?

     A) Yalnız I
     B) Yalnız III
     C) II ve III
     D) I, II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:104

35) Enerji veren organik bileşiklerin hücreler tarafından kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir?

     A) karbonhidrat-Protein-Yağ
     B) karbonhidrat-yağ-protein
     C) yağ-protein-karbonhidrat
     D) yağ-karbonhidrat-protein


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:58
Yanlış Çözüm
:79
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:142

36) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi hastalıklarından değildir?

     A) Sara
     B) Egzama
     C) Menenjit
     D) Kuduz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:47

37) Dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) Dilin sadece tat alma görevi vardır?
     B) Dildeki almaçlar, aldıkları uyarıyı tat alma sinirlerine iletir.
     C) Dilin yan bölgelerinde daha çok tuzlu ve ekşi tatları alınır.
     D) Tat duyusu beyinde algılanır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:10

38) Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden han­gisi yanlıştır?

     A) Yıldızlar oldukça büyük ısı ve ışık kaynaklarıdır
     B) Yıldızlar, kızgın gaz ve toz bulutlarından doğan sıcak gaz kütleleridir
     C) Yıldızların bir yaşam süreci vardır
     D) Yıldızlar sayıca sistemimizdeki gezegenlerden azdır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:58

39) Bir işçi 400 N luk varili 50 N luk kuvvetle iterek 4m yuvarlıyor, daha sonra bu varili kasası yerden 1m yükseklikteki kamyona
koyuyor işçinin varili yuvarlarken yaptığı iş W1 , varili kamyon kasasına koyarken yaptığı iş W 2 buna göre W1 / W2 nedir ?


     A) 1 / 4
     B) 1 / 2
     C) 2
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:92

40) Bir atomdan elektron koparılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

     A) Kütle numarası azalır
     B) Pozitif yüklü iyon olur
     C) Enerji açığa çıkar
     D) Negatif yüklü iyon olur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:119

41) Bir dış açısının ölçüsü 30° olan düzgün çokgende kaç kenar vardır?

     A) 10
     B) 11
     C) 12
     D) 13


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:54

42) Bir sayının %11'i ile %7'si arasındaki fark 0,64 ise bu sayı kaçtır?

     A) 8
     B) 16
     C) 20
     D) 32


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:132
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:62
Toplam Çözülme
:250

43) Aralarında 60 km uzaklık bulunan iki şehirden ,aynı anda ve aynı yönde iki otomobil hareket ediyor arkadakinin hızı 90 km öndekinin hızı 70 km dir.Arkadaki otomobil öndeki otomobile kaç saat sonra yetişir?

     A) 3
     B) 4
     C) 5
     D) 6


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:41

44) |a| = 5 ve |b|= 3 olduğuna göre, 2a - b ifadesinin en büyük değeri kaçtır?

     A) 1
     B) 2
     C) 7
     D) 13


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:89

45) Aşağıdakilerden hangsinin köşegenleri birbirine dik değildir?

     A) Dikdörtgen
     B) Kare
     C) Eşkenar dörtgen
     D) Deltoit


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:7046) denklemini sağlayan a değeri kaçtır?

     A) -2
     B) -1
     C) 0
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:77

Necmi'nin parası,Sıla'nın parasının 3 katından 2 TL eksiktir.47) İkisinin toplam 30 TL si olduğuna göre,Sıla'nın kaç TL si vardır?

     A) 8 TL
     B) 6 TL
     C) 7 TL
     D) 9 TL


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:172
Yanlış Çözüm
:115
Boş Bırakma
:38
Toplam Çözülme
:325

48) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) (-2)³<(-3)²
     B) [(-2).7]:(100°)<-1
     C) |-15|>5
     D) (-4)²<(-2)²


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:43
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:87

49) 2x-3y ifadesi x = -4 için 7 ye eşit oluyorsa 5y-3x ifadesinin sayısal değeri aynı x ve y değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

     A) -13
     B) -9
     C) 0
     D) 12


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:4950) Yukarıdaki şekil bir düzgün beşgendir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir?

     A) 108°
     B) 107°
     C) 106°
     D) 105°


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:72

51) Bir sayının 3 katı ile 4 katının 1 eksiğinin toplamı 69'dur.Buna göre, bu sayı kaçtır?

     A) 12
     B) 11
     C) 10
     D) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:53

52) dairenin çevresi 360 derecedir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:8

53) Aşağıdakilerden hangisi y- eksenine paraleldir?

     A) y = 13
     B) y = x
     C) y = - 23
     D) x = 55


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:95

54) Bir işi tek başına Ali 3, İpek 6 günde yapabilmektedir. İkisi birlikte aynı işi kaç günde yaparlar ?

     A) 5
     B) 2
     C) 3
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:283
Yanlış Çözüm
:227
Boş Bırakma
:74
Toplam Çözülme
:584

55) Dörtte birinin 3 fazlası kendisine eşit olan sayı kaçtır?

     A) 12
     B) 6
     C) 10
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:47

56) The governor is giving a speech in front of the ........... .

     A) Train station
     B) Amusement park
     C) Grocery
     D) governorship


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:131

57) Whose ......... is .........?

     A) daughter/like
     B) mothers/these
     C) wife/she
     D) aunts/this


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:671
Yanlış Çözüm
:793
Boş Bırakma
:178
Toplam Çözülme
:164258) What is this?

     A) mice
     B) horse
     C) owl
     D) mouse


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:40

59) He doesn't laugh a lot. Everybody is afraid to ask something to him.

     A) sad
     B) shy
     C) happy
     D) nervous


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:54
Yanlış Çözüm
:77
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:148

60) A true friend should be.............

     A) Helpful and reliable
     B) Rude and lazy
     C) Lazy and unkind
     D) Stingy and shy


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1019
Yanlış Çözüm
:433
Boş Bırakma
:125
Toplam Çözülme
:1577

61) "SIXTEEN HUNDRED"

     A) 1601
     B) 1610
     C) 1680
     D) 1600


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:145
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:168

ÜNİTE 14 - FAUNA62) Which animal is an insect ?

     A) Graffe
     B) Bee
     C) Dog
     D) Tiger


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:794
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:875

63) Aşağıdakilerden hangisi icat anlamına gelmektedir?

     A) invented
     B) lamp
     C) blumb
     D) washing machine


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1244
Yanlış Çözüm
:381
Boş Bırakma
:169
Toplam Çözülme
:1794

64) I .......... Born in 2000

     A) Dont
     B) Does
     C) Was
     D) Pısces


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:863
Yanlış Çözüm
:200
Boş Bırakma
:51
Toplam Çözülme
:111465) You can buy muffin, cake or bread in a .............. .

     A) chemist's
     B) game store
     C) bakery
     D) city hall


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:123
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:155

66) Nitelikli iş gücünün korunması için bilimsel çalışmalar teşvik edilip modern çalışma koşulları sağlanmalı ve yeterli maddi olanaklar sunulmalıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:189
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:23567) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan bir durumdur

     A) Basın ve yayın organlarının taraflı haber yapması
     B) Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması
     C) Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin açıklanması
     D) İnsanların düşüncelerini açıklamaya zorlanması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:93
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:110

68) Aşagıdaki iletişim araçlarından hangisinin etkisi diğerlerine göre daha sınırlıdır?

     A) Televizyon
     B) Mektup
     C) İnternet
     D) Gazete


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:490
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:587

69) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yapılan hatalardan biridir?

     A) Farklı düşünceleri dile getirme
     B) Söylenenleri onaylama
     C) Göz teması kurma
     D) Öğüt verme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:298
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:362

70) Aşağıdaki koşullardan hangisi bu artışa sebep olmuştur?

     A) Köyden kente doğru olan göçlerin artması
     B) Sağlık hizmetlerinin artması
     C) Eğitim düzeyinin yükselmesi
     D) Salgın hastalıkların engellenmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:89
Yanlış Çözüm
:326
Boş Bırakma
:167
Toplam Çözülme
:582

71) İlk Çağ uygarlıkları, günümüz bilim ve teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunan ilk buluşları gerçekleştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan biri değildir?

     A) Tekerlek
     B) Yazı
     C) Takvim
     D)  Buhar gücü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:89
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:130

72) Nüfus artışının yüksek olması, kişi başına düşen milli gelirin artmasına neden olur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:156
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:231

73) Asağıdakilerden hangisi, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?

     A) Rumeli Hisari yapıldı.
     B) Büyük toplar yapıldı.
     C) Güçlü bir donanma oluşturuldu.
     D) Anadolu Hisari fethedildi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:45

74) Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran etkenlerden biri olarak gösterilirse yanlış olur?

     A) Özel yaşama karışmamak
     B) Din ve ırk ayrımı yapmamak
     C) İnsanlarla diyaloğa girmemek
     D) Cinsiyet ayrımından kaçınmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:414
Yanlış Çözüm
:74
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:501

  I.Osman Bey
  II.Ertuğrul Gazi
  III.II. Mahmut
  IV.Orhan Bey
  V.I. Bayezid
75) Yukarıdaki padişahlardan hangileri kuruluş döneminde hüküm sürmüştür?

     A) I, II ve III
     B) I, II, IV ve V
     C) I, IV ve V
     D) III ve V


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:232
Yanlış Çözüm
:222
Boş Bırakma
:122
Toplam Çözülme
:576En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin