ONLİNE SINAV ANALİZ

7.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenNihat Aydın
Sınıf: 7.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Sayı: 90
Hazırlayan: Nihat Aydın
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Nihat Aydın342234291 (Geçmez)%29
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir?

     A) Sizi annenize şikayet edeceğim.
     B) Giden geminin ardından bakakaldım.
     C) Keşke bu filme daha önce gitseydim.
     D) En büyük isteği oğlunun okumasıydı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:10

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir?

     A) Hani sen bir daha böyle konuşmayacaktın?
     B) Öğretmenin verdiği kitapları okumuyor musunuz?
     C) Dışarıda bekleyen çocukları içeri çağırmıyorlar mı?
     D) Çalışanların zor durumda olduğunu görmüyor musun?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:35

3) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, ses düşmesi vardır

     A) umutlarımız
     B) beynimizde
     C) kulağınızda
     D) çizgileri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:54
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:82

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?


     A) Sanki gök yarılıyor da içindeki yağışın tümü boşalıyor
     B) Bu bizim Nisan yağmuruna hiç benzemiyor
     C) Burada ki yağmurun benzerini hiçbir yerde görmedim
     D) Yağmur yağınca herkez sığınacak bir yer aradı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:76
Yanlış Çözüm
:137
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:229

"-da (-de)" eki bazen eklendiği sözcüğün anlamını değiştirerek onu sıfat yapar.
5) şağıdakiierin hangisinde bu kuralın örneği görülmektedir?

     A) Sözde yeminlerine herkesi inandırdı.
     B) Bize arada sırada uğrayıp gider.
     C) Tek çocuklar el üstünde tutuluyor.
     D) Büyük bir hırsla istediklerini elde etti.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:50
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:89

6) ?Tembelliği sayesinde son girdiği işten de çıkarıldı." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

     A) ?de" bağlacı cümleden çıkarılarak
     B) ?Sayesinde" sözcüğü yerine ?yüzünden? sözcüğü getirilerek
     C) ?Çıkarıldı? yüklemi yerine ?atıldı? yüklemi getirilerek
     D) Tembelliği? sözcüğüne ?-den? durum eki getirilerek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:38

7) ?Bahçesi geniş ev? yerine ?geniş bahçeli ev? diyebiliriz. Aşağıdaki söyleyişlerden hangisinin yerine böyle bir karşılık koyamayız ?

     A) Eli açık adam
     B) Kapısı açık ev
     C) Duvarı yüksek bahçe
     D) Salçası bol yemek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:34

8) ?Beni biraz dinler misiniz?? cümlesindeki be­lirtecin türü nedir?

     A) Zaman
     B) Durum
     C) Miktar
     D) Soru


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:25

1.Biraz çalışsa yardımcı olacağım.

2.Az da olsa bir serveti var mıydı?
9) Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiillerden hangisi yoktur?

     A) Dilek şart kipiyle çekimlenen fiil
     B) Birleşik fiil
     C) Türemiş fiil
     D) Ek fiil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:52
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:78

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil kul­lanılmıştır?

     A) Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor
     B) Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri
     C) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
     D) Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:80

11) ?Kara?kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?

     A) Alnımıza sürülen bu karayı nasıl temizleriz?
     B) Karadır kaşların ferman yazdırır.
     C) Kara bahtım,kem talihim,taşa bassam iz olur.
     D) Ancak üç ay sonra karaya çıkabildik.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:46

12) ?Karşı? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde ?karşılık olarak? anlamında kullanılmıştır?

     A) İki hırsız da polis şefinin karşısına çıktı
     B) O sözüne karşı ne diyeceksiniz bakalım?
     C) Eski dostlar göle karşı oturmuş, çaylarını içiyordu.
     D) Sabaha karşı kurtların uluması ile uyanmış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:51
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:63

13) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ulama yoktur?

     A) Atılan ok geri dönmez
     B) Dil, insanı yaya bırakır
     C) Herkes evinde ağadır
     D) Sabır ile her şey olur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:25

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


     A) Anneme o yıllarda şöyle seslenirdim: Bir tanem!
     B) Zulüm : Haksızlık, eziyet
     C) Cicero : “İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lazımdır.” der.
     D) Anan, baban var mı : - Yalnız anam var. Babam sizlere


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:192
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:299

Filiz, yay ayracın (parantez) kullanıldığı yerler hakkında arkadaşlarına bilgi veriyor.


15)  Filiz?in, yay ayracın işleviyle ilgili olarak verdiği bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:2816) Aşağıdakilerden hangisi, konuşmasında eylemin anlamını zaman bakımında sınırla­yan bir sözcük kullanmamıştır?

     A) Fatma
     B) Ahmet
     C) Metin
     D) Oğuz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:19

17) Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir ve istek kipiyle çekimlenen fiiller birlikte kullanılmıştır?

     A) 0 kevser bitti mi? 0 kevser tükendi mi?
     B) Gün doğdu avucundan, ellerimi bıraktı
     C) Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim ben yalnız
     D) Gel şu geçen yılları beraber düşünelim


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:92

1. Bilgi sahibi olmadan ve planlı çalışmadan başarılı olmak çok zordur. 2.Sıcak sıcak yenen çorba insanın içini ısıtır. 3.Güzün ortasına doğru dallardaki bütün ye­mişler kararır. 4.Akdeniz Bölgesi?nde kışlar her zaman ılık­tır.
18)  Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin geniş zaman çekimi vardır?

     A) 1-2
     B) 1-3
     C) 3-4
     D) 1-4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:92

19) Kara?kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?

     A) Alnımıza sürülen bu karayı nasıl temizleriz?
     B) Karadır kaşların ferman yazdırır.
     C) Kara bahtım,kem talihim,taşa bassam iz olur.
     D) Ancak üç ay sonra karaya çıkabildik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:65

20) Aşağıdaki afişlerin hangisinde durum fiiline örnek vardır?

     A) Yeşilde geçelim kırmızıda duralım.
     B) Çocuklarımız hayalleri kısıtlanmadan büyüsün.
     C) Mesleğimizin inceliklerini iyi öğrenelim.
     D) Hayatı sevelim, hayatta sevilelim.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:3

21) Nöronlarda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

     A) Çekirdek
     B) Sitoplazma
     C) Hücre zarı
     D) Sentrozom
     E) Ribozom


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:423
Yanlış Çözüm
:449
Boş Bırakma
:202
Toplam Çözülme
:107422) Kulakta bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi işitmede doğrudan görevli değildir?

     A) Oval pencere
     B) Korti organı
     C) Dalız
     D) Yarım daire kanalları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:13

23) 1. Besinlerin sindirimi ağzında başlar. 2. Besinler sadece ince bağırsakta parçalanır. 3. Besinlerin emilimi ağız ve ince bağırsakta olur. yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

     A) Yalnız 1
     B) Yalnız 2
     C) Yanlız 3
     D) 2 ve 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:129

24) Tekerlekler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

     A) Basit makine değiidirler
     B) Sabit bir noktanın çevresinde dönen 360° lik bir kaldıraç gibi iş görürler
     C) Yere yakın temas yüzeyleri azaldıkça yerle olan sürtünme de azalır
     D) Tüm hareketli araçların yapısında tekerlek bulunur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:74

25) Aşağıdaki sistemlerden hangisi vücuttaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar?

     A) Dolaşım sistemi
     B) Denetleyici ve düzenleyici sistem
     C) Destek ve hareket sistemi
     D) Boşaltım sistemi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:45
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:55

26) Basit makinelerle ilgili olarak hangi yargı yanlıştır?

     A) Yoldan kazanç sağlayabilirler.
     B) Kuvvetten kazanç sağlayabilirler.
     C) Enerjiden kazanç sağlayabilirler
     D) Kuvvetin yönünü değiştirebilirler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:82

27) Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için; 1. Yükseğe çıkarmak 2. Yayda sıkıştırmak 3. Süratini arttırmak işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?

     A) Yalnız 1
     B) Yalnız 3
     C) 1 ve 2
     D) 1, 2 ve 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:86

28) Aşağıdakilerden hangisinin çevre tahribatı­nı arttırıcı etkisi vardır?

     A) Kontrolsüz sanayi kuruluşlarının ülke ge¬neline yaygınlaştırılması
     B) Su arıtma tesislerinin yaygınlaştırılmasının
     C) Hızlı nüfus artışının kontrol altına alınmasının
     D) Ziraat topraklarında yanlış gübre kullanımı¬nın önlenmesinin


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:39

29) Bir cisim 1 N luk kuvvetle 1 m itilirse 1 J lük yapılır. Aynı cisim 10 N luk kuvvetle 10 m itilin kaç J lük iş yapılır?

     A) 10
     B) 20
     C) 100
     D) 1000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:43
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:91

30) Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olaydır?

     A) Protein sindirimini gerçekleştirmek
     B) Sindirim sonucu oluşan besinleri emmek
     C) Sindirim ürünlerini bir süre bekletmek
     D) Kan şekeri miktarını düzenlemek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:51

31) Sindirim sistemiyle bağlantılı olan organların hangisinde, besinlerin taşınmasında görev yapan kaslar bulunmaz?

     A) Karaciğer
     B) Dil
     C) Yemek borusu
     D) İnce Bağırsak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:80
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:115

1. Havaya atılan taş

2. Yokuştan yuvarlanan top

3. Ağaçtan düşen elma
32) Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin sahip olduğu kinetik enerji artmaktadır?

     A) Yalnız 2
     B) 1 ve 2
     C) 2 ve 3
     D) 1, 2 ve 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:84

33) Besin sindirimin nedenleri arasında aşağıda verilerden hangisi yoktur?

     A) Besin içeriklerinin hücre zarından geçmesini sağlama
     B) Kalın bağırsaktaki posayı oluşturma
     C) Besinlerin kanda taşınmasını sağlama
     D) besinleri enerji üretiminde kullanma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:130

34) Besin zincirindeki canlı gruplarının özellik­leriyle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

     A) Üretici canlı türleri en yoğun olarak orman ekosistemlerinde bulunur.
     B) Üreticilerin yoğun olduğu yerlerde hayvanlarda yoğundur.
     C) Bazı hayvanlar arasında Av-Avcı ilişkisi vardır
     D) Besin zincirindeki üretici canlıların sayısının artması tüketicilere zarar verir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:47

35) Aşağıdakilerin hangisinde ışık spektrumunun diğerlerine göre daha geniş bir aralığı belirtilmiştir?

     A) Görünür ışık aralığı
     B)  Güneş ışınları - Radyo dalgaları aralığı î
     C) Kızılötesi - mor ötesi ışın aralığı
     D) X ışınları - Güneş ışınları aralığı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:57
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:106

36) Vücuttaki boşaltım atıkları aşağıdaki yapılardan hangisi ile böbreğe getirilmektedir?

     A) Boşaltım kanalı
     B) Böbrek atardamarı
     C) İdrar borusu
     D) İnce bağırsak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:10

37) Besin sindiriminin tamamlandığı ve kana emiliminin yapıldığı kısım hangisidir?

     A) Ağız
     B) İnce bağırsak
     C) Kalın bağırsak
     D) Mide


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:83
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:123

38) Çevreden gelen uyarıları alan duyu organları bunları aynı şekilde beyne iletmelerine rağmen, farklı özellikler olarak algılanır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Uyarıların beyne farklı şiddette gitmesi
     B) Uyarıları taşıyan sinirlerin farklı olması
     C) Uyarıların farklı sürelerde yorumlanması
     D) Uyarıların beyinde bölgelerde farklı değerlendirilmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:12239) Bir deneyde elektroskoba uygulanan işlemler sonucunda, elektroskoptaki değişmeler yukarıdaki gibi olmuştur. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

     A) Başlangıçta X ve Y zıt yüklüdür
     B) X ile elektroskop arasında yük akışı olur.
     C) Y den elektroskoba yük akmaz.
     D) Son durumda elektroskoptaki yük miktarı azalır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:78

40) Işıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan­lıştır?

     A) İnsan gözü tüm ışık türlerini göremez
     B) Işık türlerinin içinde olduğu geniş yelpazeye ışık tayfı denir
     C) Gözle görünebilen ışıklar ışık tayfının çok küçük bir parçasını oluşturur.
     D) Işık türlerinin tamamı insan sağlığı için zararsız, hatta faydalıdır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:107

41) Samsun En düşük:-1° En yüksek:8° Erzuruum En düşük:-36° En yüksek:3° Muğla En düşük:12° En yüksek:28 Yukarıda bazı illerimizin Ocak ayı içinde gündüz en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre, gündüz sıcaklık farkı en çok olan ilimizin sıcaklık farkı kaç derecedir?

     A) -33°
     B) 9°
     C) 30°
     D) 39°


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:40

42) Köşegen sayısı 8 olan çokgenin bir dış açı­sının ölçüsü kaç derecedir?

     A) 18°
     B) 36°
     C) 54°
     D) 72°


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:60

43) (–32) : (–4) . (–2) : (–8) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 2
     B) 4
     C) 8
     D) 16


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:93
Yanlış Çözüm
:77
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:199

Necmi'nin parası,Sıla'nın parasının 3 katından 2 TL eksiktir.44) İkisinin toplam 30 TL si olduğuna göre,Sıla'nın kaç TL si vardır?

     A) 8 TL
     B) 6 TL
     C) 7 TL
     D) 9 TL


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:172
Yanlış Çözüm
:116
Boş Bırakma
:38
Toplam Çözülme
:326

45) [(-2)³-(-3)²]-(-1)° işleminin sonucu kaçtır?

     A) 16
     B) 12
     C) -16
     D) -18


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:6946)  denkleminin kökü kaçtır?

     A) -5
     B) -4
     C) -3
     D) -2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:77

47) Merkezleri aynı ve yarıçapları 10 cm ve 6 cm olan iki daire arasında kalan kaç cm²'dir?

(π = 3)


     A) 300
     B) 192
     C) 148
     D) 108


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:61

48) Bir madeni para ve bir zarın aynı anda ha­vaya atılması deneyinde örnek uzayın kaç tane elemanı vardır?

     A) 6
     B) 2
     C) 12
     D) 8


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:50

49) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
l. (–1)5 : (–1)3 = +1
ll. (–2)4 : (–2)3 = –2
lll. (–22) . (–2)3 = +32
IV. (–5)3 : (–5)2 = –5
V. (–3)5 : (–3)2 = –32


     A) 2
     B) 3
     C) 4
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:123
Boş Bırakma
:79
Toplam Çözülme
:233

50) Dış ay merkezinin uçkurluktan olan uzaklığı 15 cm olan Türk bayrağının alanı kaç cm² dir?

     A) 1200
     B) 1300
     C) 1350
     D) 1400


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:28

51) Ayın dış çemberinin çapı 6 cm olan Türk bayrağının uçkurluk genişliği kaç cm dir?

     A) 0,2
     B) 0,4
     C) 0,5
     D) 0,6


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:47

52) Gözlem ve deneyler sonucunda düzenli ola­rak elde edilen bilgileri sayılarla veya şekil­lerle ifade etmeye................ denir. Yukarıda boş yere hangisi yazılmalıdır?

     A) İstatistik
     B) Araştırma
     C) Anket
     D) Veri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:51

53) Boş bir havuzu özdeş 2 musluk birlikte 45 dakikada doldurmaktadır. Bu havuz, aynı muslukların 3 tanesiyle kaç dakikada doldurabilir?

     A) 24
     B) 27
     C) 30
     D) 32


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:55

54) Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2 fazla bilye alarak paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye alan, kaç tane almıştır?

     A) 14
     B) 15
     C) 16
     D) 17


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:57

55) Mert'in saati : Günde 3 dakika ileri Cem'in saati : Günde 2 dakika geri Tabloda Mert ve Cem'in saatlerinin günlük ileri-geri kalma durumları verilmiştir. Mert ve Cem saatlerini ayarlıyorlar. Buna göre, kaç gün sonra ikisinin saatlerinin arasında 1 saat zaman farkı olur?

     A) 8
     B) 10
     C) 12
     D) 15


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:61

56) Rasyonel sayılar hangi harf ile ifade edilir?

     A) A
     B) Q
     C) C
     D) T


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:204
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:255

57) Aşağıdaki işlem çözümünde hangi adımda yanlışlık yapılmıştır? [(+15): (-3)]+ [(-2). (-9)] +(+8) = ? I = (-5) + [(-2) . (-9)] + (+8) II=(-5) + (+18) + (+8) III. = (-13) + (+8) IV. = -5

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:43

58) 2×-7=9 denkleminin kökü kaçtır?

     A) 7
     B) 8
     C) 9
     D) 10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:49

59) İki madeni para aynı anda havaya atılıyor. Bu paraların birinin yazı diğerinin tura gel­me ihtimali nedir?

     A) 1/4
     B) 1/2
     C) 1
     D) 0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:57

60) Bilinmeyen terimin başında bulunan çarpım durumundaki sabit sayıya ne denir?

     A) Tam Sayıyı
     B) Kat Sayıyı
     C) Sabit Sayı
     D) Rasyonel Sayı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:6461) What is this?

     A) cat
     B) cate
     C) cage
     D) coge


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:55

62) I love my mom TÜRKÇESİ NEDİR ?

     A) Annem çok iyi biri
     B) Annem bir melek
     C) Annem beni seviyor
     D) Annemi çok seviyorum


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1128
Yanlış Çözüm
:160
Boş Bırakma
:47
Toplam Çözülme
:1335

63) I ............ careful. There are lots of cars.

     A) should drive fast
     B) should ride fast
     C) can't be
     D) should be


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:69
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:156

64) "He ..................................... from university in 1950 and then ...................... to work." Anlam bakımından en uygun seçenek hangisidir ?


     A)  born / opened
     B) graduated / started
     C) were / starts
     D)  had / studied


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:15565) He is ................................

     A) Angry
     B) Tired
     C) Sad
     D) Happy


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:505
Yanlış Çözüm
:105
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:63366)  Kapadokya is a ____________ in Turkey.

     A) Hotel
     B) Transportation
     C) Food
     D) Tourist Attraction


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:560
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:637

67) Has ........ got a shirt ?

     A) she
     B) I
     C) they
     D) we


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1161
Yanlış Çözüm
:367
Boş Bırakma
:125
Toplam Çözülme
:165368) Bu kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Liar
     B) Clever
     C) Mean
     D) Stingy
     E) Honest


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:124
Yanlış Çözüm
:98
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:247

69) He always thinks bad sides of the things. He is ..................

     A) pessimistic
     B) sensitive
     C) optimistic
     D) jealous


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:61
Yanlış Çözüm
:64
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:14570) What is the name above the animal?

     A) cow
     B) donkey
     C) butterfly
     D) sheep
     E) dolphin


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1020
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:38
Toplam Çözülme
:1117

71) Aşağıdakilerden hangisi ilk kurulan beyliklerden değildir?

     A) Danişmentliler
     B) Artuklular
     C) Saruhanoğulları
     D) Saltuklular


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:73

72) Akdeniz Bölgesinin hangi yöresinde dağlar denize dik olarak uzanır?

     A) Taşeli Yarımadası
     B) Çukurova yöresi
     C) Hatay ve çevresi
     D) Teke yarımadası


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:44

73) Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımı I. Dünya Savaşı'nın neenlerinden biridir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:11

74) İletişimi olumlu yönde etkileyen unsurlardan biri de dinlemedir. Aşağıdakilerden hangisi, etkin ve doğru dinleme davranışlarından biri değildir?

     A) Göz teması kurmak
     B) Anlatılanlara ilgi göstermek
     C) Ön yargıyla yaklaşmak
     D) Söz kesmemek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:112
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:117

75) Ülkemizde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır ?

     A) 1927
     B) 1924
     C) 1933
     D) 1930


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:48

76) Fransız İhtilalinin Osmanlı üzerindeki en büyük etkisi nedir?

     A) Eşitlik
     B) Özgürlük
     C) Demokrasi
     D) Milliyetçilik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:74

77) Özellikle Kanuni döneminde Avrupalılarla Osmanlılar arasında bilgi alışverişi en fazla aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yapılıyordu?

     A) Elçiler
     B) Tacirler
     C) Seyyahlar
     D) Devlet adamları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:33

?Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Divan Kaldırıldı. Bakanlar Kurulu oluşturuldu.Memurlara fes giydirildi.?
78) Yukarıdaki yenilikler, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

     A) II. Mahmut
     B) IV. Murat
     C) V. Mehmet
     D) III. Selim


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:62

79) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan türk beyliklerinden değildir?

     A) Artukoğulları
     B) Saltukoğulları
     C) Aydınoğulları
     D) Mengücekliler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:5

80) Aşağıdakilerden hangisi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

     A) Obezite
     B) Dilde yozlaşma
     C) Sosyalleşme sorunları
     D) Eğlence


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:106
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:141

81) Caferiler abdest alırken ayaklarını mesh ederler

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:16

  I.İnsanın apaçık düşmanıdıe
  II.Kötülükleri güzel gösterir
  III.İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır
82) Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir

     A) Cin
     B) Şeytan
     C) Melek
     D) Azrail


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:162
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:180

83) peygamber Efendimiz, çevresindeki ülkelerin hükümdarlarına İslam?a davet mektupları gönderdi. Bu durum peygamberimizin hangi yönüyle ilgilidir?

     A) Evrensel ve uyarıcı olmasıyla
     B) Son peygamber olmasıyla
     C) Rahmet peygamberi oluşuyla
     D) Kur?an?ı açıklayıcı oluşuyla


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:137
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:169

84) Tasavvufi yorumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

     A) Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler.
     B) Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar.
     C) İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunurlar.
     D) İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu söylerler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:93
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:153

85) Ahiret inancı islam dininin iman esalarındandır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1011
Yanlış Çözüm
:97
Boş Bırakma
:67
Toplam Çözülme
:1175

86) Göz ve kulak spreyleri orucu bozmaz iken burun spreyi orucu bozar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:32

87) Öldükten sonra dirilmeyi başlata olay aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Amel defterinin verilmesi
     B) Sura ikinci kez üflenmesi
     C) Ölüm
     D) İnsanların mahşer meydanında toplanması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:151
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:178

88) Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte peygamberlik verildi?

     A) 25-610
     B) 40-622
     C) 40-610
     D) 63-632


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:391
Yanlış Çözüm
:121
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:526

89) Muharrem orucu farz olan oruçlardan birisidir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:23

90) Aşağıdaki varlıklardan hangisi ateşten yaratılmıştır?

     A) İnsan
     B) Melek
     C) Ruh
     D) Şeytan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:123
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:138En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin

Bu Haftanın En İyileri

  • Kayıtlı Üye Bulunamadı