ONLİNE SINAV ANALİZ

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenFehmi Yağız Kunt
Sınıf: 7.Sınıf
Dersler: Sosyal Bilgiler
Soru Sayı: 10
Hazırlayan: Fehmi Yağız Kunt
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Fehmi Yağız Kunt28001 (Geçmez)%0
1) Aşağıdakilerden hangisi Reform'un sonuçlarından birisi değildir?

     A) Yeni mezhepler ortaya çıktı
     B) Avrupa'da mezhep birliği bozuldu
     C) Burjuva sınıfı ortaya çıktı
     D) Kilise maddi zarara uğradı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:194
Yanlış Çözüm
:135
Boş Bırakma
:68
Toplam Çözülme
:397

2) XIX. yüzyılda çıkan ulusçuluk isyanlarının nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisinden
bahsedilemez ?


     A) Rusya?nın Balkan uluslarını kışkırtmasından
     B) Balkan topraklarının sürekli olarak savaş alanı haline gelmesinden
     C) Osmanlı Devletinin eski gücüne kavuşmak istemesinden
     D) Balkanlarda görevli olan yeniçerilerin usulsüz davranışlarının olmasından


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:71

3) Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde yapılan nüfus sayımlarının genel amaçlarından biri değildir ?

     A) Nüfusun iş durumunu belirlemek
     B) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını belirlemek
     C) Konut tipleri ve bunların semtlere göre dağılımını belirlemek
     D) Toplam nüfus içinde kadın ve erkek nüfus oranını belirlemek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:59
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:85

4) Tunceli ilinde ekonominin büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olmasında, aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etkisi olmamıştır?

     A) Tarım alanlarının kısıtlı olmasının
     B) Sanayinin gelişmemiş olmasının
     C) Yüz ölçümünün küçük olmasının
     D) Yer şekillerinin engebeli olmasının


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:73

  I.Doğal ve tarihi değerlerin fazla olduğu yerlerde turizm mevsiminde nüfus artar.
  II.Yer altı kaynaklarının zengin olduğu yerlerde nüfus fazladır.
  III.Kurak yerler, nüfusun seyrek olduğu yerlerdir.
  IV.Doğal bitki örtüsü ve sık ormanların olduğu bölgeler, yerleşim için elverişli değildir.
5) Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerdendir?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4
     E) 0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:252
Yanlış Çözüm
:268
Boş Bırakma
:113
Toplam Çözülme
:633

6) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesinin özelliklerinden biri değildir?

     A) Yüzey şekilleri engebelidir
     B) Tahıl üretiminde birinci bölgedir
     C) Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar
     D) Tarımda pamuk üretimi yapılır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:27

7) 28 Haziran 1919?da dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Birleşmiş Milletler
     B) NATO
     C) UNESCO
     D) Milletler Cemiyeti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:57

8) Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışına ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

     A) Plansız kentleşme oluşur.
     B) Kişi başına düşen milli gelir artar.
     C) İşsizlik oranı artar.
     D) Kalkınma hızı yavaşlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:52

9) 2006 yılından itibaren vatandaşlık numarası ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulmaya başlandı.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:156
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:261

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi iletişimi zorlaştırır?

     A) Gelmemdiğinden dolayı çok üzgünüm.
     B) Bu işi başarabilirsin.
     C) Sen zaten başarısızın tekisin.
     D) Bunu oraya koyar mısın?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:217
Yanlış Çözüm
:293
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:539En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin